18January

Trường Cao đẳng Vĩnh Long tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

10:01

Chiều ngày 13/01/2023, Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức năm 2023 với sự tham dự của gần 120 viên chức và người lao động của Trường. Hội nghị viên chức là hoạt động quan trọng hằng năm của Trường Cao đẳng Vĩnh Long nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức (VC) và người lao động (NLĐ), là dịp để VC,NLĐ tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng phát triển Trường. Đồng thời Hội nghị cũng là dịp để lãnh đạo nhà Trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của VC, NLĐ, từ đó có sự lãnh chỉ đạo phù hợp, đề ra những giải pháp phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phát triển Trường Cao đẳng Vĩnh Long trong thời gian tới.


Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: thầy Trần Minh Tố - Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Hiệu trưởng, thầy Đinh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn và thầy Ngô Hải Đăng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

 

 

Hình 2: Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 

            Tại Hội nghị, cô Nguyễn Thị Mỹ Linh thay mặt lãnh đạo nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thầy Đinh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; thầy Nguyễn Văn Hồng Đức –Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; thầy Nguyễn Duy Vinh – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính báo cáo tài chính năm 2022 và dự toán kế hoạch tài chính năm 2023. Sau khi nghe các báo cáo, VC, NLĐ đóng góp ý kiến và Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc, ghi nhận những ý kiến đóng góp xây dựng và phát triển Trường. Năm 2023, Nhà trường tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng Vĩnh Long lên tầm cao mới.

 

Hình 3. Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Hiệu trưởng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

 

Hình 4. Thầy Nguyễn Văn Hồng Đức - Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân tại hội nghị viên chức năm 2022

 

Hình 5. Thầy Đinh Quang Minh - Chủ tịch Công đoàn
báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2022

 

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua năm 2023, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2023.

 

Hình 6. Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2023

Hình 7. Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025

 

Trước khi kết thúc, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với sự nhất trí của toàn thể VC, NLĐ tham dự. Hội nghị VC, NLĐ năm 2023 của Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn bước vào năm mới với nhiều đổi mới tích cực, vượt qua mọi khó khăn thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh hội nghị

 

 

- Người gửi: Tin: Lê Ngọc Thủy; Ảnh: Nguyễn Thị Bích Trâm