09September

Ngành nghề đào tạo Cao đẳng - Trung cấp tại trường

14:09


 

A. CAO ĐẲNG

1

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

2

Tin học văn phòng

Giới thiệu ngành

 Chương trình đào tạo

3

Kế toán

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

4

Quản trị kinh doanh

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

5

Quản trị văn phòng

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

6

Cơ Điện tử

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

7

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo 

8

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

9

Chế biến và bảo quản thủy sản

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

10

Chế biến lương thực

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

11

Công nghệ thực phẩm

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

12

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

13

Thú y

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo 

14

Nuôi trồng thủy sản

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

15

Bảo vệ thực vật

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

16

Quản lý đất đai

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

17

Điều dưỡng

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

18

Dược

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

19

Ngoại ngữ

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

B. TRUNG CẤP

1

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Giới thiệu ngành

Chương trình đào tạo

2

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

3

Tin học văn phòng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

4

Kế toán doanh nghiệp

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

5

Cơ khí chế tạo

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

6

Cơ khí động lực

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

7

Điện công nghiệp và dân dụng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

8

Điện tử công nghiệp và dân dụng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

9

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

10

Chế biến và bảo quản thủy sản

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

11

Chế biến lương thực

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

12

Công nghệ thực phẩm

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

13

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

14

Thú y

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

15

Nuôi trồng thủy sản

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

16

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

17

Trắc địa – Địa hình – Địa chính

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

18

Điều dưỡng

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

19

Dược

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

20

Y Sỹ y học cổ truyền

Giới thiệu ngành  

Chương trình đào tạo

C. LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

1

Thú y (Liên thông)

 Giới thiệu ngành 

Chương trình đào tạo