TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Địa chỉ:  112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long.
Tel: 02703 823.492 - 02703 823.689     Fax: 02703 826.356
E-mail: vlcc@vlcc.edu.vn         Website: www.vlcc.edu.vn

map

Liên hệ

*
Email *
*
Gender *
*
*
<
*

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Ban Giám Hiệu 02703 830 186 tmto@cdvl.edu.vn
2 Phòng Kế hoạch tổng hợp 02703 823 689 pkhth@cdvl.edu.vn
3 Phòng Quản lý Đào tạo 02703 823 492 pqldt@cdvl.edu.vn
4 Phòng Kế hoạch - Tài chính 02703 826 899 pkhtc@cdvl.edu.vn
5 Phòng Chính trị và Công tác Học sinh - Sinh viên 02703 826 899 pctcthssv@cdvl.edu.vn
6 Phòng Thanh tra - Pháp chế Và Quản lý chất cượng giáo dục 02702 210 755 pttpc@cdvl.edu.vn
7 Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 02703 877 072 pnckh@cdvl.edu.vn
8 Thư viện lib@cdvl.edu.vn
9 Khoa Cơ bản 02703 877 387 kcb@cdvl.edu.vn
10 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin 02703 877 388 kcntt@cdvl.edu.vn
11 Khoa Kinh tế, Nông nghiệp và Công nghệ chế biến 02703 877 386 knn@cdvl.edu.vn
12 Phòng Bảo vệ Khu I 02702 222 023
13 Phòng Bảo vệ Khu II 02703 823 308
14 Khoa Sư phạm ksp@cdvl.edu.vn
15 Khoa Y Dược kyd@cdvl.edu.vn