01August

Khoa Cơ bản

10:08


GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN

I. GIỚI THIỆU

  1. Tên đầy đủ của đơn vị

        - Tiếng Việt: KHOA CƠ BẢN

        - Tiếng Anh: BASIC FACULTY

  1. Địa chỉ và thông tin liên hệ

      - Địa chỉ: Trường Cao đẳng Vĩnh Long, 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long.

       - Điện thoại: 02703 823.492 - 02703 883.788

       - Email: cdvl@cdvl.edu.vn

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Bộ máy tổ chức

       - Trưởng khoa: 01

       - Phó Trưởng khoa: 01

       - Trưởng Bộ môn: 04

       - Tổng số giảng viên: 21

       - Sơ đồ tổ chức bộ máy:

 

  1. Thông tin nhân sự

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chuyên ngành

Email

1

Lê Ngọc Thanh

Trưởng Khoa

ThS. Lý luận và Phương pháp dạy Tiếng Anh

lnthanh@cdvl.edu.vn

2

Trần Minh Hoàn

P.Trưởng khoa

-ThS. Xây dựng Đảng

và Chính quyền nhà nước

-CN. Quản lý giáo dục

tmhoan@cdvl.edu.vn

3

Lê Thanh Đông

Giảng viên

ThS. Giáo dục thể chất

ltdong@cdvl.edu.vn

4

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Giảng viên

ThS. Chính trị học

ntttrang@cdvl.edu.vn

5

Dương Thị Tuyết Trinh

Giảng viên

ThS. Văn học Việt Nam

dtttrinh@cdvl.edu.vn

6

Nguyễn Thị Kim Chi

Giảng viên

ThS. Lý luận và PPDH Bộ môn Giáo dục chính trị

ntkchi@cdvl.edu.vn

7

Trần Anh Đào

Giảng viên

ThS. Luật

tadao@cdvl.edu.vn

8

Trần Lý Khánh Linh

Giảng viên

Cao học. Lý luận và Phương pháp dạy Tiếng Anh

tlklinh@cdvl.edu.vn

9

Nguyễn Thị Phương Tâm

Giảng viên

ThS. Công nghệ sinh học

ntptam@cdvl.edu.vn

10

Nguyễn Anh Thi

Giảng viên

ThS. Lý luận & Phương pháp dạy tiếng Anh

nathi@cdvl.edu.vn

11

Trần Kim Phượng

Giảng viên

ThS. Sư phạm Vật Lý Lý Thuyết và Vật Lý Toán

tkphuong@cdvl.edu.vn

12

Nguyễn Minh Tuấn

Giảng viên

-ThS. GDH Giáo dục thể thao

-CN. Giáo dục QP&AN

nmtuan@cdvl.edu.vn

13

Phạm Thị Giàu

Giảng viên

ThS. Lý luận & PPDH bộ môn Văn & Tiếng việt

ptgiau@cdvl.edu.vn

14

Nguyễn Ngọc Nhẫn

Giảng viên

ThS. Toán giải tích

nnnhan@cdvl.edu.vn

15

Nguyễn Trung Tín

Trưởng bộ môn

CN. Giáo dục thể chất

nttin@cdvl.edu.vn

16

Phạm Hùng Dũng

Giảng viên

CN. Giáo dục thể chất

phdung@cdvl.edu.vn

17

Phan Thanh Long

Giảng viên

ThS. Hoá lý thuyết và Hoá lý

ptlong@cdvl.edu.vn

18

Lưu Thị Kiều Hương

Trưởng bộ môn

ThS. Đại số và lý thuyết số

ltkhuong@cdvl.edu.vn

19

Trần Thị Dương Diệp

Giảng viên

ThS. Lý luận & Phương pháp dạy tiếng Anh

ttddiep@cdvl.edu.vn

20

Võ Thị Kim Xuân

Trưởng bộ môn

ThS. Triết học

vtkxuan@cdvl.edu.vn

21

Trương Công Tuấn

Giảng viên

ThS. Giảng dạy tiếng Anh

tctuan@cdvl.edu.vn

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

  1. Chức năng

- Khoa Cơ bản là một đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu (BGH) Trường Cao đẳng Vĩnh Long, thực hiện chức năng giảng dạy trong và ngoài trường các môn học khoa học cơ bản trong giai đoạn đào tạo đại cương.

- Thực hiện kết hợp nghiên cứu với giảng dạy, nâng cao việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động học thuật, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng khoa học hiện đại.

- Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn cho các Khoa và Phòng Đào tạo trong trường.

- Giao lưu văn hóa - giáo dục với các Trường Cao đẳng, Đại học trong và ngoài tỉnh để thu thập thông tin, phối hợp nghiên cứu phục vụ cho việc giảng dạy.

  1. Nhiệm vụ

Khoa Cơ bản là đơn vị quản lý chuyên môn của trường, có các nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ khai thác các dự án hợp tác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa. Tham gia tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo.

- Tổ chức biên soạn và cập nhật tài liệu, giáo trình, chương trình môn học, ngân hàng đề thi liên quan bảo đảm tính thống nhất giữa các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo và giữa các trình độ đào tạo.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thực hành, thực tập, kiểm tra, coi thi, đánh giá kết quả học tập nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng của người học.

 IV. HÌNH ẢNH, HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

 

 

 Họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20-11-2022

 

Hội thi giảng viên giỏi cấp trường

 

 

Tham gia hội thao, văn nghệ