18January

Hội nghị Đảng viên - Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

09:01

Sáng ngày 13 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Đảng viên – Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.


Hình1. Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng nhiêm vụ năm 2023, Đảng bộ Trường Cao đẳng Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị Đảng viên – Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Hình 2. Đ/c Trần Minh Tố - Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng ủy năm 2022; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và Báo cáo công tác tài chính Đảng. Đồng thời cũng được lắng nghe chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân”.

Hình 3. Đ/c Nguyễn Trọng Hưng báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Hình 4. Đ/c Nguyễn Văn Thống thông tin thời sự đến các đảng viên.

 

Hình 5. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Linh báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đảng ủy cũng Thông qua Nghị quyết năm 2023 nhằm đưa ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới và giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của đảng viên cũng như rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.

Hình 6. Đ/c Nguyễn Thanh Phong đóng góp ý kiến.

 

Hình 7. Đ/c Nguyễn Ngọc Đoan Trang nêu ý kiến.

 

 

Trước khi kết thúc Hội nghị là phần công bố các quyết định khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

Hình 8. Đ/c Trần Minh Tố, Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng  năm 2022.

 

 

Hình 9. Đ/c Trần Minh Tố, Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

 

Tin: Nguyễn Việt Châu, Ảnh: Nguyễn Việt Châu