08August

Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khoa học cho cán bộ quản lý và giảng viên các trường cao đẳng tại Vĩnh Long

12:08

Sáng ngày 02 tháng 8 năm 2022, tại phòng hội nghị, khách sạn Sài Gòn – Vĩnh Long, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp đã khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khoa học cho cán bộ quản lý và giảng viên các trường cao đẳng tại Vĩnh Long.


Hình 1. Ảnh lưu niệm các đại biểu và học viên dự khai giảng
Lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý khoa học cho cán bộ quản lý

Tham dự lễ khai giảng có GS.TS Mạc Văn Tiến – nguyên Viện trưởng, TS. Nguyễn Đức Hổ - Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, ThS. Trần Minh Tố - Hiệu trường Trường Cao đẳng Vĩnh Long và tất cả học viên lớp học.

 

Hình 2. TS. Nguyễn Đức Hổ - Giám đốc Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

            Tham dự khóa học có 35 học viên là cán bộ quản lý và quy hoạch từ trưởng bộ môn trở lên của 02 trường là Trường Cao đẳng Vĩnh  Long (28 học viên) và Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long (07 học viên). Lớp học diễn ra từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2022, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung như: Định hướng phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đánh giá và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; Giám sát, đánh giá tổ chức khoa học công nghệ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; Ứng dụng công cụ quản lý tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hỉnh 3. GS.TS Mạc Văn Tiến – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp trao đổi cùng học viên về khó khăn trở ngại trong công tác quản lý hoạt động nghiên cứu. khoa học tại đơn vị .

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nghiên cứu khoa học.

    

     

   

 

Khóa học đem lại nhiều kiến thức cần thiết công tác quản lý khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ vào thực tiễn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và Trường Cao đẳng Vĩnh Long nói riêng.

Hình ảnh có liên quan

 

 

Tin Lê Ngọc Thủy, Ảnh u tầm