10June

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế năm 2020

03:06


Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế năm 2020.

- Thời gian học: lịch học được bố trí vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tùy điều kiện của học viên

- Địa điểm đào tạo: tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Địa chỉ: 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long.

Chi tiết thông báo>>

Mẫu đăng ký học Lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế>>

Phiếu đăng ký học>>